1. ΩΡΛ εξέταση – 50€
  (συμπεριλαμβάνει: ρινοσκόπηση, λαρυγγοσκόπηση, ωτοσκόπηση, εξέταση φάρυγγα, θεραπεία)
 2. Ακουομετρία – 20€
  (σαν πρόσθετη υπηρεσία της ΩΡΛ εξέτασης – 10€)
 3. Τυμπανομετρία – 20€
  (σαν πρόσθετη υπηρεσία της ΩΡΛ εξέτασης 10€)
 4. Ενδοσκόπηση – 50€
  (σαν πρόσθετη υπηρεσία της ΩΡΛ εξέτασης 20€)
 5. Παρακέντηση ιγμορείου – 150€
 6. Καυτηρίαση ρινικών κογχών – 500€
 7. Χειρουργική επέμβαση γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της εγχείρησης